Posiadamy odpowiednio wyposażone zaplecze techniczne, przeszkolony i doświadczony personel.
Zapewniamy dostawę oryginalnych części zamiennych w terminach 3 do 7 dni.
Przygotowujemy wózki widłowe do badania odbiorczego przez UDT.

Świadczymy usługi serwisowe w zakresie:
- napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
- napraw bieżących,
- remontów.

Prace przy remontach, naprawach i konserwacji wózków jezdniowych prowadzimy w warsztatach firmy oraz u użytkownika. Zakres prac do wykonania i niezbędną pracochłonność określamy indywidualnie dla każdego pojazdu w uzgodnieniu z jego użytkownikiem i w oparciu o własne normatywy remontowe.

Oferujemy oryginalne części zamienne i podzespoły do wózków widłowych.

Prowadzimy naprawy wózków platformowych.
Zajmujemy się naprawą trakcyjnych baterii do wózków elektrycznych.

Kompleksowa pomoc przy współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów /Dz. U. Nr 28, poz 240/ z dniem 18 sierpnia 2003 wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostały objęte przepisami dozorowymi w zakresie eksploatacji, modernizacji, napraw i konserwacji. Przepis ten nakłada na użytkownika obowiązek zgłaszania i zarejestrowania użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego.

Wychodząc naprzeciw naszym Klientom oferujemy pomoc w zakresie: kompletowania niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanych wózków, fachowego przygotowania technicznego wszystkich urządzeń oraz obecność pracownika STILTRANS podczas odbioru wózków przez inspektorów UDT.

Kontakt:
 
tel. 95 733-23-82
fax. 95 733-23-64
kom. 691-946-948
e-mail: serwis@stiltrans.pl

Firma  |   Oferta  |   Referencje  |   Kontakt

Strona wykonana przez: ADAMNA

"STILTRANS" SP. z o.o., ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 095 733-23-60, fax 095 733-23-64, NIP: 599-23-65-350, REGON/PKD: 210617318/2956B,
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000071103, Kapitał 1.188.000,00 PLN, E-mail: biuro@stiltrans.pl, http://www.stiltrans.pl